MVO

green4more  |   info@green4more.nl  |  +31 (0)6 818 77 026

services & solutions voor
groene online communicatie

denk aan het milieu voordat  u deze pagina wilt gaan printen!

Partner van MVO Nederland en HIER!

HOME

Het klimaat verandert en  onze omgeving verandert mee. Duurzaamheid is key, maar begint bij uzelf. Thuis, maar zeker ook in de boardroom. Hoe ‘groen’ is uw organisatie en hoe communiceert u dit naar de buitenwereld. Hoe optimaal past uw organisatie dit al toe en past deze aanpak wel bij uw business?

Uit recente onderzoeken blijkt dat men niet alleen liever werkt voor ‘groene’ werkgevers, maar dat men ook eerder en liever iets afneemt van bedrijven en instellingen met een helder duurzaam beleid.

Vooral overheden en corporates stellen steeds hogere eisen aan hun leveranciers als het gaat om duurzaamheid en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO 2.0).
 
Green4more levert consultancy en advies bij het optimaliseren van uw (online) communicatie op dit gebied. Bijvoorbeeld door de realisatie of optimalisatie van uw ‘groene’ webpagina’s of het ontwikkelen van templates voor de beantwoording van MVO-gerelateerde vragen van uw relaties, overheden en/of andere belanghebbenden, zoals bij vergunningen, tenders, etc.

Hoe 'groen' is uw (online) communicatie?

Beschrijft u hoe uw organsiatie relevante milieuvraagstukken proactief benadert?

Laat u zien welke initiatieven uw organisatie neemt die bijdragen tot een beter milieubewustzijn?

Geeft uw organisatie blijk van de manier waarop het de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën stimuleert?

NB: Afgeleid van de drie Environmental Principles van de '10 Principles of the 
United Nations Global Compact' .  

aaaaaaaaaaaaiii